Rådgivning


I vores rådgivning har vi opdelt skaderne i:

  • Trænedbrydende svampe, råd- og insektangreb
  • Skimmelsvampe, bakterie og fugtskader

Vores rådgivning danner grundlag for en effektiv skadesudbedring i forbindelse med en opstået skade forårsaget af råd-, svampe- og insektangreb samt angreb af skimmelsvampe, bakterier og fugtskader.
I vores rapportering fremlægges udbedringsmetoder via en gennemskuelig renoveringsvejledning samt forslag til forebyggende tiltag. Det kan ofte være nødvendigt at ændre bygningskonstruktionens opbygning for at forhindre nye skader i bygningen. 

Bøgh & Helstrups rådgivning er uvildig og dynamisk og inddrager ny viden samt erfaringer indsamlet fra egne undersøgelser. Yderligere har vi en daglig dialog med andre rådgivere inden for bl.a. bygningsteknik og bygningsfysik, som vi drager stor nytte af.
 
Vores priser er pr 1. januar 2019
Konsulent: 950,00 kr. ex. moms pr time
   
Prøvepriser  

Mycometer-test: 625,00 kr. ex. moms
Bactiquant-test: 625,00 kr. ex. moms
V8-agar aftryksprøver: 550,00 kr. ex. moms
Træprøver og øvrige materialeprøver: 575,00 kr. ex. moms
Asbest, PCB, luftanalyser, etc. Kontakt os
Luftmåling - Mycometer Air 625,00 kr. ex. moms

 

 

go top